mIRC T:blok Koruma Dialoglu

Aytac

nicktag
Yönetici
Developer
Katılım
4 Şub 2020
Mesajlar
379
Tepkime puanı
50
Puanları
28
Konum
ircland
Web sitesi
www.ircalem.net
T:block koruma

Kod:
dialog bf_tblocksystem {
  title "T:Block Dialog"
  size -1 -1 257 319
  option dbu
  text "Sabit T:Block'lar", 1, 90 3 70 8, center
  button "Ekle", 2, 85 60 37 11
  button "Sil", 19, 135 123 33 10
  edit "", 4, 10 13 233 10
  text "İşlem Süresi", 6, 160 198 70 8, center
  edit "", 7, 171 208 50 10
  radio "Saniye", 8, 149 220 29 10
  radio "Dakika", 9, 182 220 30 10
  radio "Saat", 10, 214 220 29 10
  button "Süreyi Kaydet", 11, 179 231 37 12
  button "Kapat", 12, 105 305 37 12, ok
  button "Sistem Aç", 13, 62 292 37 12
  button "Sistem Kapat", 14, 108 291 37 12
  text " Gücelleniyor..", 15, 90 231 76 8
  text " Güncelleniyor..", 16, 90 241 61 8
  text " Güncelleniyor..", 17, 90 250 63 8
  text " Güncelleniyor..", 18, 90 259 79 8
  button "Sil", 3, 135 60 37 11
  text "Muaf Kanallar", 20, 91 73 70 8, center
  button "Ekle", 22, 85 123 33 10
  edit "", 23, 10 83 233 10
  button "1 Kere Blockla", 24, 153 290 37 12
  text "Kanallar", 26, 91 136 70 8, center
  list 27, 9 156 232 29, size
  text " Kanal Ayarlari", 25, 14 199 58 8
  edit "", 28, 24 210 50 10
  text "Min.", 29, 5 211 18 8
  edit "", 30, 24 221 50 10
  text "Max.", 31, 5 222 17 8
  button "Kanalları Gün.", 32, 27 234 37 12
  text " Güncelleniyor..", 33, 90 268 79 8
  text " Güncelleniyor..", 34, 90 277 79 8
  list 5, 10 24 233 36, size
  list 21, 10 94 233 29, size
  edit "", 35, 9 145 233 10
  button "Ekle", 36, 85 186 33 10
  button "Sil", 37, 135 185 33 10
}

alias -l gnclfk { did -r bf_tblocksystem 5 | loadbuf -o bf_tblocksystem 5 tblocks.type | did -r bf_tblocksystem 21 | loadbuf -o bf_tblocksystem 21 muafchan.type | did -r bf_tblocksystem 27 | loadbuf -o bf_tblocksystem 27 chanlst.type }
alias -l gnclgk { did -ra bf_tblocksystem 15 Sistem Durumu: %islemdurumu | did -ra bf_tblocksystem 16 Sistem Süresi: %islemzamani | did -ra bf_tblocksystem 17 Süre: %islemturu | did -ra bf_tblocksystem 18 Ekli T:Block: $iif(!$lines(tblocks.type),0,$lines(tblocks.type)) | did -ra bf_tblocksystem 33 Ekli Kanal: $iif(!$lines(chanlst.type),0,$lines(chanlst.type)) | did -ra bf_tblocksystem 34 Ekli M. Kanal: $iif(!$lines(muafchan.type),0,$lines(muafchan.type)) }
menu status,query,channel,nicklist,menubar {
  .¤ T-Block System:bf_tblocksystem
}
alias chanlst { list -min $1 -max $2 }
raw *:* {
  if $numeric == 322 {
    if !$read(chanlst.type,w,$2) { write chanlst.type $2 }
  }
}
alias -l bf_tblocksystem { if $dialog(bf_tblocksystem) { dialog -x bf_tblocksystem | dialog -m bf_tblocksystem bf_tblocksystem } | else { dialog -m bf_tblocksystem bf_tblocksystem } }
alias saldiriban {
  if !%islemzamani || !%islemturu || !%islemdurumu { set %islemdurumu deaktif | echo -a Geçersiz veritabanı! | gnclgk | timerkdfk off | halt } 
  if !$server { set %islemdurumu deaktif | echo -a Geçersiz bağlantı! T:Block sistemi durduruldu. | gnclgk | timerkdfk off | halt } 
  if !$lines(tblocks.type) || !$lines(chanlst.type) { set %islemdurumu deaktif | echo -a Geçersiz kaynak dosyası! T:Block sistemi durduruldu. | gnclgk | timerkdfk off | halt } 
  var %mssban 1
  var %mssban2 1
  while %mssban <= $lines(chanlst.type) {
    if ($read(chanlst.type,%mssban)) { 
      var %mssban2 1
      while %mssban2 <= $lines(tblocks.type) {
        if ($read(tblocks.type,%mssban2) && !$read(muafchan.type,w,$read(chanlst.type,%mssban))) { 
          mode $read(chanlst.type,%mssban) +b ~T:block: $+ $read(tblocks.type,%mssban2)
        }
        inc %mssban2
      }
    }
    inc %mssban
  }
  echo -a Toplam $lines(chanlst.type) kanal için, $lines(tblocks.type) t:block atıldı.
}
on *:connect: { set %islemdurumu deaktif }
on *:dialog:bf_tblocksystem:*:*:{
  if ($devent == init) {
    if !%islemdurumu { set %islemdurumu deaktif }
    if !%islemzamani { set %islemzamani 10 }
    if !%islemturu { set %islemturu dk }
    if ($isfile(tblocks.type) == $false) { write -c tblocks.type } | else { loadbuf -o $dname 5 tblocks.type }
    if ($isfile(muafchan.type) == $false) { write -c muafchan.type } | else { loadbuf -o $dname 21 muafchan.type }
    if ($isfile(chanlst.type) == $false) { write -c chanlst.type } | else { loadbuf -o $dname 27 chanlst.type }
    $iif(%islemturu == sn,did -c bf_tblocksystem 8,$iif(%islemturu == dk,did -c bf_tblocksystem 9,$iif(%islemturu == ss,did -c bf_tblocksystem 10)))
    did -a bf_tblocksystem 28 20 | did -a bf_tblocksystem 30 100 | did -a bf_tblocksystem 7 %islemzamani 
    gnclgk
  }
  if ($devent == sclick) {
    if ($did == 21) {
      if $did(21).seltext { did -r bf_tblocksystem 23 | did -a bf_tblocksystem 23 $did(21).seltext | halt }
    }
    if ($did == 5) {
      if $did(5).seltext { did -r bf_tblocksystem 4 | did -a bf_tblocksystem 4 $did(5).seltext | halt }
    }
    if ($did == 27) {
      if $did(27).seltext { did -r bf_tblocksystem 35 | did -a bf_tblocksystem 35 $did(27).seltext | halt }
    }
    if ($did == 2) {
      if !$did(4) { noop $input(Lütfen eklemek istediğiniz Mode'yi yazınız!,houdbk60,Hata!) | halt }
      if $read(tblocks.type,w,$did(4)) { noop $input(Bu Mode zaten ekli.,houdbk60,Hata!) | halt }
      write tblocks.type $did(4) | gnclfk | gnclgk
    }
    if ($did == 22) {
      if !$did(23) { noop $input(Lütfen eklemek istediğiniz kanal'ı yazınız!,houdbk60,Hata!) | halt }
      if $read(muafchan.type,w,$did(23)) { noop $input(Bu kanal zaten muaf olarak ekli.,houdbk60,Hata!) | halt }
      write muafchan.type $did(23) | gnclfk | gnclgk
    }
    if ($did == 36) {
      if !$did(35) { noop $input(Lütfen eklemek istediğiniz kanal'ı yazınız!,houdbk60,Hata!) | halt }
      if $read(chanlst.type,w,$did(35)) { noop $input(Bu kanal zaten ekli.,houdbk60,Hata!) | halt }
      write chanlst.type $did(35) | gnclfk | gnclgk | did -r bf_tblocksystem 35
    }
    if ($did == 32) {
      if !$did(28) { noop $input(Kanalları güncellemek için lütfen Min. user sayısını giriniz!,houdbk60,Hata!) | halt }
      if !$did(30) { noop $input(Kanalları güncellemek için lütfen Max. user sayısını giriniz!,houdbk60,Hata!) | halt }
      remove chanlst.type
      chanlst $did(28) $did(30)
      did -r bf_tblocksystem 27 | timergnc 1 2 loadbuf -o bf_tblocksystem 27 chanlst.type
    }
    if ($did == 25) { chanlst 50 150 }
    if ($did == 24) {
      if !$read(tblocks.type) { noop $input(T:Block göndermek için mode girmelisiniz!,houdbk60,Hata!) | halt }
      if !$read(chanlst.type) { noop $input(T:Block göndermek için kanal kayıt etmeniz gerekli!,houdbk60,Hata!) | halt }
      if !$window(@T:Block) { window -aCd @T:Block 1 1 900 500 }
      var %mssban 1
      var %mssban2 1
      while %mssban <= $lines(chanlst.type) {
        if ($read(chanlst.type,%mssban)) { 
          var %mssban2 1
          while %mssban2 <= $lines(tblocks.type) {
            if ($read(tblocks.type,%mssban2) && !$read(muafchan.type,w,$read(chanlst.type,%mssban))) { 
              aline @T:Block $read(chanlst.type,%mssban) >> +b ~T:block: $+ $read(tblocks.type,%mssban2)
              mode $read(chanlst.type,%mssban) +b ~T:block: $+ $read(tblocks.type,%mssban2)
            }
            inc %mssban2
          }
        }
        inc %mssban
      }
    }
    if ($did == 8) {
      set %islemturu sn
      gnclgk
    }
    if ($did == 9) {
      set %islemturu dk
      gnclgk
    }
    if ($did == 10) {
      set %islemturu ss
      gnclgk
    }
    if ($did == 3) {
      if !$did(4) { noop $input(Lütfen silmek istediğiniz Mode'i seçiniz ya da yazınız!,houdbk60,Hata!) | halt }
      if !$read(tblocks.type,w,$did(4)) { noop $input(Bu Mode zaten değil.,houdbk60,Hata!) | halt }
      write $+(-ds,$did(4)) tblocks.type | gnclfk | gnclgk | did -r bf_tblocksystem 4
    }
    if ($did == 37) {
      if !$did(35) { noop $input(Lütfen silmek istediğiniz kanal'ı seçiniz ya da yazınız!,houdbk60,Hata!) | halt }
      if !$read(chanlst.type,w,$did(35)) { noop $input(Bu kanal zaten ekli değil.,houdbk60,Hata!) | halt }
      write $+(-ds,$did(35)) chanlst.type | gnclfk | gnclgk | did -r bf_tblocksystem 35
    }
    if ($did == 19) {
      if !$did(23) { noop $input(Lütfen silmek istediğiniz kanal'ı yazınız seçiniz ya da yazınız!,houdbk60,Hata!) | halt }
      if !$read(muafchan.type,w,$did(23)) { noop $input(Bu kanal zaten muaf olarak değil.,houdbk60,Hata!) | halt }
      write $+(-ds,$did(23)) muafchan.type | gnclfk | gnclgk | did -r bf_tblocksystem 23
    }
    if ($did == 13) {
      if !$lines(tblocks.type) { noop $input(Lütfen önce Mode ekleyiniz!,houdbk60,Hata!) | halt }
      if !$lines(chanlst.type) { noop $input(Lütfen önce kanal ekleyiniz!,houdbk60,Hata!) | halt }
      if $timer(kdfk) { noop $input(Zaten aktif!,houdbk60,Hata!) | halt }
      if !%islemzamani { set %islemzamani 10 }
      if !%islemturu { set %islemturu dk }
      if !%islemdurumu { set %islemdurumu aktif }
      echo -a tblock'lar %islemzamani $iif(%islemturu == sn,saniye'de bir,$iif(%islemturu == dk,dakika'da bir,$iif(%islemturu == ss,saat'te bir))) atılacaktır.
      set %islemdurumu aktif
      timerkdfk 0 $iif(%islemturu == sn,%islemzamani,$iif(%islemturu == dk,$calc(60 * %islemzamani),$iif(%islemturu == ss,$calc(60 * 60 * %islemzamani)))) .saldiriban
      gnclgk
    }
    if ($did == 14) {
      if !%islemzamani { set %islemzamani 10 }
      if !%islemturu { set %islemturu dk }
      if !%islemdurumu { set %islemdurumu deaktif }
      echo -a tblocks'lar iptal edildi.
      set %islemdurumu deaktif
      gnclgk
      timerkdfk off
    }
    if ($did == 11) {
      if !$did(7) { noop $input(Lütfen bir süre giriniz!,houdbk60,Hata!) | halt }
      if $regex($did(7),\D) { noop $input(Lütfen geçerli bir süre giriniz!,houdbk60,Hata!) | halt }
      if $did(7) { set %islemzamani $did(7) }
      gnclgk
    }
  }
}
 
Üst