Admin Sunucu Kullanıcı Yönetim Paneli

Aytac

nicktag
Yönetici
Developer
Katılım
4 Şub 2020
Mesajlar
379
Tepkime puanı
50
Puanları
28
Konum
ircland
Web sitesi
www.ircalem.net
Sunucudaki kullanıcıların detaylı erişim listesi, ident, ip, nick, bulunduğu kanal gibi bilgileri listeleyip işlemler yapabilirsiniz, resimde addon görüntüsü paylaşılmıştır.

Kod;

Kod:
menu * { 
 - 
 Kullanıcı Detaylı Yönetimi:/adminyonetimi
 - 
} 
dialog adminyonetimi {
 title "Admin Paneli"
 size -1 -1 247 223
 option dbu
 button "« « KAPAT » »", 10, 3 208 242 13, flat ok
 list 1, 2 10 71 139, size
 text "Nickin üstünü Tıklayın ve işlem yapın", 8, 5 153 122 8
 button "Gline", 2, 2 164 64 13, flat
 button "Shun", 4, 69 164 63 13, flat
 button "Kill", 3, 135 164 58 13, flat
 button "Tüm Kanaldan Çıkar", 5, 2 180 64 12, flat
 button "Tüm Kanallara Al", 6, 69 180 63 12, flat
 button "Ban (+b)", 7, 194 180 51 12, flat
 text "Tüm Nickler", 11, 3 2 42 8
 list 12, 73 10 56 139, size
 text "ident", 13, 73 2 42 8
 list 14, 129 10 65 139, size
 text " ip", 15, 130 2 27 8
 text "", 16, 137 153 53 7
 box "", 17, 2 148 129 14
 box "", 18, 135 148 58 14
 button "Değiştir", 20, 135 195 58 12, flat
 edit "", 19, 69 196 63 10, multi autohs
 text "User Nicki değistir :", 21, 4 196 55 8
 box "", 22, 3 192 61 14
 text " Global Odalar", 23, 194 2 50 8
 list 24, 194 10 51 66, size
 text " Yönetici odaları", 25, 194 76 53 8
 list 26, 194 84 51 40, size
 button " Sajoin", 27, 194 151 51 12, flat
 button "Sapart", 28, 194 165 51 12, flat
 button "Bütün +b Kaldır", 29, 135 180 58 12, flat
 button "Alban (+b)", 30, 194 195 51 12, flat
 list 31, 194 125 51 24, size
 box "", 9, 392 89 0 88
}

alias sonuc { noop $tip(b, %kn_, Kanalından4 $iif(%k-nick,%k-nick, $iif(%bnick, %bnick, Kullanıcı)) Ban Yedi,9999999999999) }
alias knk { .timerbnb 1 2 sonuc } 

on *:ban:#:{ unset %k-nick | set -e %bnick $bnick | set -e %kn_ # | knk } 
on *:kick:#:{ set -e %k-nick $knick | knk }

on *:dialog:adminyonetimi:sclick:26:{
 if $did(adminyonetimi,26).sel { did -u adminyonetimi 24 | did -u adminyonetimi 31 }
}

on *:dialog:adminyonetimi:sclick:24:{ 
 if $did(adminyonetimi,24).sel { did -u adminyonetimi 26 | did -u adminyonetimi 31 }
}

on *:dialog:adminyonetimi:sclick:31:{ 
 if $did(adminyonetimi,31).sel { did -u adminyonetimi 26 | did -u adminyonetimi 24 }
}

on *:dialog:adminyonetimi:sclick:30:{ albans $did(1).seltext }

alias albans {
 var %l_ 1, %l- $did(adminyonetimi,24).lines
 while %l_ <= %l- { samode $did(adminyonetimi,24,%l_).text +b $1 | inc %l_ }
}

alias -l ksec { 
 if $did(24).sel { return $did(24).seltext }
 elseif $did(26).sel { return $did(26).seltext }
 elseif $did(31).sel { return $did(31).seltext }
}

on *:dialog:adminyonetimi:sclick:29:{ .bn #Radyo #Kelime #Chat #Sohbet #Bilgi #Yarisma #Admin #Services #Kontrol #Yardim #Op #Dj }
alias bn {
 var %a 1 ,%b $numtok($1-,32)
 while %a <= %b { 
  var %c 1
  while %c <= $ibl($gettok($1-,%a,32),0) {
  samode $gettok($1-,%a,32) -b $ibl($gettok($1-,%a,32),%c) | inc %c } 
  inc %a 
 } 
}on *:dialog:adminyonetimi:sclick:27:{ 
if $did(1).sel && $did(24).sel || $did(26).sel || $did(31).sel { sajoin $did(1).seltext $ksec } }


on *:dialog:adminyonetimi:sclick:28:{
if $did(1).sel && $did(24).sel || $did(26).sel || $did(31).sel { sapart $did(1).seltext $ksec } }
on *:dialog:adminyonetimi:sclick:1: { did -c $dname 1 $did(1).sel | did -c $dname 12 $did(1).sel | did -c $dname 14 $did(1).sel }
on *:dialog:adminyonetimi:dclick:1: { !query $$did(1).seltext }
on *:dialog:adminyonetimi:dclick:24: { join $$did(24).seltext }
on *:dialog:adminyonetimi:dclick:26: { join $$did(26).seltext }
on *:dialog:adminyonetimi:dclick:31: { join $$did(31).seltext }
on *:dialog:adminyonetimi:sclick:12: { did -c $dname 12 $did(12).sel | did -c $dname 14 $did(12).sel | did -c $dname 1 $did(12).sel }
on *:dialog:adminyonetimi:sclick:14: { did -c $dname 1 $did(14).sel | did -c $dname 14 $did(14).sel | did -c $dname 12 $did(14).sel }

on *:dialog:adminyonetimi:*:*: {
 if $devent == init { 
  set %adminyonetimi on | who +I 
  mdx MarkDialog $dname
  mdx SetDialog $dname bgcolor $rgb(237,241,219)
  mdx SetFont $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33,34 +b Turkish 15 950 Tahoma
  mdx SetColor $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33,34 textbg $rgb(237,241,219)
  mdx SetColor $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33,34 background $rgb(237,241,219)
  mdx SetColor $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 text $rgb(0,0,0)
  mdx SetColor $dname 11,13,15,16,8,21,23,25l text $rgb(199,92,2)
  did -a $dname 24 #Radyo
  did -a $dname 24 #Sohbet
  did -a $dname 24 #Chat
  did -a $dname 24 #Felsefe
  did -a $dname 24 #izmir
  did -a $dname 24 #istanbul
  did -a $dname 24 #Rize
  did -a $dname 26 #Master
  did -a $dname 26 #Xline
  did -a $dname 26 #Admin
  did -a $dname 26 #google
  did -a $dname 31 #Operhelp
  did -a $dname 31 #Help
 }
 if $devent == sclick && $status == connected {
  if $did == 2 { gline $did(1).seltext 8,115Sunucumuzda 4Reklam15/ 4Kufur15/ 4Saldiri 15Tespit Edilmistir4.15 Kosullara Gore gerekli Mudahalelerde Bulunma Uyeyi Odadan Men etme Kanali veya Rumuzu Kapatma Yasaklama ve Uyelik iptali Haklarina ve Yetkilerine Sahiptir. 4Lutfen 15Sohbet kurallarina Uyunuz. } 
  if $did == 3 { kill $did(1).seltext Kill }
  if $did == 20 { os raw svsnick $did(1).seltext $did(19) :0 | var %didsay $did(1).sel | did -o $dname 1 $did(1).sel $did(19).text | did -c $dname 1 %didsay } 
  if $did == 30 { cs unban $did(24).seltext,$did(26).seltext$did(31).seltext all }
  if $did == 4 { shun $did(1).seltext 8,115Sunucumuzda 4Reklam15/ 4Kufur15/ 4Saldiri 15Tespit Edilmistir4.15 Kosullara Gore gerekli Mudahalelerde Bulunma Uyeyi Odadan Men etme Kanali veya Rumuzu Kapatma Yasaklama ve Uyelik iptali Haklarina ve Yetkilerine Sahiptir. 4Lutfen 15Sohbet kurallarina Uyunuz. } 
  if $did == 5 { 
   set %offlan $did(adminyonetimi,1).seltext
   yetercik
  }
  if $did == 6 { 
   set %offlan $did(adminyonetimi,1).seltext
   yetergir
  }
  if $did == 7 { 
   if $did(24).sel { ksecb $did(adminyonetimi,24).seltext } 
   elseif $did(26).sel { ksecb $did(adminyonetimi,26).seltext }
   elseif $did(31).sel { ksecb $did(adminyonetimi,31).seltext }
   else { ksecb $active }
  }
 }
 if $devent == close { 
  write -c wholist.txt 
  unset %adminyonetimi
 }
}

alias ksecb { os mode $1 +b $did(adminyonetimi,1).seltext }


raw 352:*: { 
 if (%adminyonetimi == on) {
  if ($8 == 1) { halt }
  if ($6 == I-Robot) { halt }
  if ($3 == SekerShell) { halt }
  if (*B* iswm $7) { halt }
  write wholist.txt $6
  did -a adminyonetimi 16 Toplam = $lines(wholist.txt) Kişi
  did -a adminyonetimi 1 $6
  did -a adminyonetimi 12 $3
  did -a adminyonetimi 14 $4 
  .timer 1 2 unset %adminyonetimi
  /halt
 }
}
raw 315:*: { /halt }

alias yetergir {
 set %veri4 1
 set %veri5 $chan(0)
 while %veri4 <= %veri5 {
  if $regex($chan(%veri4),/operhelp|opers|log|services|x|dj|op|admin|yardim|kontrol/i) { halt }
  sajoin %offlan $chan(%veri4) 
  inc %veri4 
 }
}
alias yetercik {
 set %guz1 1
 set %guz2 $chan(0)
 while %guz1 <= %guz2 {
  sapart %offlan $chan(%guz1) 
  inc %guz1 
 }
}

alias adminyonetimi { dialog -m adminyonetimi adminyonetimi }
 
Üst